Ζήτω το ‘21, και από το Σάλεμ (στην τοποθεσία Salem, Massachusetts)
https://www.instagram.com/p/CM3F2YaDyZmWbvZoJIeyOl9RAIFXR5u3GtXs9I0/?igshid=wo0085fnlwh