Κι άλλα χιόνια (στην τοποθεσία Salem Maritime National Historic Site)
https://www.instagram.com/p/CLHJ-X7jPXRNx9Klpl-d3Qgfd0uUdgQ_wdqopE0/?igshid=eb9szokh6nt1