Έλληνας στην ομίχλη (στην τοποθεσία Winter Island)