Απο τον κήπο της Χριστίνας σήμερα (στην τοποθεσία Salem, Massachusetts)