Μπουμπούκι που ανοίγει (στην τοποθεσία Salem, Massachusetts)