Club-Admiralty

v6.2.3 - moving along, a point increase at a time

Εποχή της φτώχια

Όταν ήμουν μικρός, ο παππούς πάντα ερχόταν σπίτι με κονσέρβες, ιδικα σαρδέλες, και ας μην τος έτρωγε συχνά. Η γιαγιά εν το μεταξύ έκανε αστεία πως αν υπήρχε ποτέ οικονομικό πρόβλημα θα ήμασταν εντάξει με τις κονσέρβες, τα
Read More....
View Comments

Χρόνια Πολλά - Merry Christmas!

Χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα! Ευτυχία, υγεία και ειρήνη παντού στον κόσμο!Merry Christmas and best wishes to all. Health, Happiness and Peace to the world!
Read More....
View Comments

Salem 2009 halloween wrap up

I've been waiting to write this post until I had a few YouTube videos of my outing on Saturday but it seems that my iPhone won't upload them over 3G. So commentary now, videos later.This year I actually went out to see all the costumes and festivities at Halloween. When the darned holiday falls on a weekday I don't wantto go out after work and I don't want to stay up late. Anyway, the excursion was
Read More....
View Comments

Aaahhh, the good ol' days...

I was reading this article on OS news recently about the original Mac and it brought back some fond memories. My first experience with a Mac was in 1994, in my high school's "writing lab". This computer lab was housed in the English department and had 25 or so Mac plus computers, with 20 megabyte external hard drives, and a keyboard and mouse with that famous RJ-11 cable (or at least I think it was
Read More....
View Comments

Disappearing footprints, part deux

I was having some more thougts on the issue of archiving our digital lives. This line of thought reminds me of Palm's new ad for the Pre that mentions that "your life is made up of so many other lives".In years past, people snapped candid photos of you in group and private occasions. Those photos may have been shared, or they may have been kept private and you would have been none the wiser. Today
Read More....
View Comments

Digital footprints being washed away...

I was reading this article on our digital (and online) lives slowly leaking away on Robert Scoble's blog. In essence the blog post is about our digital footprints being washed away. In years past we had letters, postcards and photographs to document our journey through life and all things important to us.For example, I've written a number of times about the letters that I have from good friends,
Read More....
View Comments

Hoping for a sunny weekend

The holiday on Wednesday was actully pretty nice. Sunny and rather warm. Great weather to sit out and enjoy the deck. The last two days have been gray and runny, bleh it figures that this happens when I take a couple of days off LOLLuckily the stages of patapon were equally rainy or snowy so it was an OK fit. I hope that this weekend will be nice and sunny.-- Post From My iPod Touch
Read More....
View Comments

Επιστροφή στο μέλλον!

Επιστροφή λοιπόν από τις μπλογοδιακοπές.Η μεταφορά του μπλόγκ από το Rapidweaver στο blogger πήγε μια χαρά. Το μόνο πρόβλημα που είχα είναι πως τα δημοσιεύματά μου στα Ελληνικά, που δεν είναι και πολλά σε αυτό το μπλόγκ - προς το παρών
Read More....
View Comments

Back from blog-vacation!

Well, this wasn't really a vacation per-se, but rather an excuse to try and move my blog from the RapidWeaver default blog page to blogger using RapidBlog. Most things went without a hitch. I was able to move all my posts to blogger (50 posts per day because of Blogger's limit), and then I spent some time changing links, making sure that things work and you don't get any page-not-found errors.All
Read More....
View Comments

Μπλογοδιακοπές!

Μπορεί να είδατε το σημείωμά στα Αγγλικά, αλλά καλού κακού είπα να το βάλω και στα
Read More....
View Comments

Annual Blogging Vacation!

It's that time of the year again!Time to take this blog off the front burner, put it on the back burner, and make some website updates. Yes most people tend to do these updates while keeping their blog in service, however with Final Papers and Final Exams coming up in the Month of May, I've decided to take my blogger's vacation now :-)I will still be blogging on my ID blog (click here to go there)
Read More....
View Comments

Τα έκοψα!

Άσχετο, άλλα χτες συνειδητοποίησα κάτι. Εδώ και μισό χρόνο έχω κόψει πολλά πράγματα
Read More....
View Comments

Δρακουλίνια

Τις προάλλες κοίταζα στο google images να βρω μερικές εικόνες από ελληνικά προϊόντα για ένα
Read More....
View Comments

Που είναι ο τάδε;

Χτες έγραψα για μια στοίβα από παλιά αλληλογραφία. Όλο αυτό φυσικά δεν ήταν ξεκάρφωτα
Read More....
View Comments

Mementos of a life past

Recently I was going through old correspondence that I had saved, you know, the old school type. The one that is handwritten, stamped and mailed. The one that you waited for a week or so to show up to its destination. Yeah, that one.In any case, along with handwritten letters, I also found out printouts of my first internet friendships and it struck me as intriguing that it's been ten year since I've
Read More....
View Comments

Oktapodi

...or octapus in Greek.This is an awesome little animation
Read More....
View Comments

Drinking with the fishes

I saw this image on the FAIL blog a week ago and I thought I should share it with you.It reminds me of a story a friend once told me of his/her actions while drunk thinking that he/she was a merman/mermaid(articles are intentionally both male and female to protect the identity of the friend) :-)
Read More....
View Comments

The amazing slicing bat

A while back I saw this comic book cover generator on one of my contact's profiles on Facebook.Since I had nothing to do the other day I went through the generator and made myself info a super hero - batwings and all!If you've got some time to waste and want a comic book cover of your alternate persona, head over to:http://www.cpbintegrated.com/theherofactory/
Read More....
View Comments

This blog is an ESTP

Every now and then I take the Myers Briggs type indicator test. I tend to fluctuate between an INTJ and an ISTJ. Typealzyser analyses your blog for it's own Myers Briggs type. According to typealyzer this blog is an ESTP.Who would'a thunk it?ESTP - The DoersThe active and playful type. They are especially attuned to people and things around them and often full of energy, talking, joking and engaging
Read More....
View Comments

Car troubles

OK...this thing has been going on for a month now and it's quite bizarre.Initially I could not start my car up. I let it be, came back to it and it started without a problem. The check engine light came on, but it turned off after driving a little whileI thought it may have been the cold weather and so I didn't think twice about it.I drove the car from the sheltered garage (avoid the snow), parked
Read More....
View Comments

Bank of American ATMs - FAIL

So... I had a crisp $100 bill the other day that I found in an unopened Christmas card.Yes I do occasionally get money for they holidays and I like to deposit it as soon as possible so I can pay the bills.Anyway, I went to my school's ATM machine and I was looking for an envelope. - no envelopes to be found.It turns out that the brains of the ATM division of Bank of America decided to create new ATMs
Read More....
View Comments

Happy New Year!

Happy New Year to everyone out there!Love, peace, health and happiness to all :-)
Read More....
View Comments

Merry Christmas!

Merry Christmas to all!
Read More....
View Comments

The lost art of letter writing

I wrote a few days ago about the need to write emails as a means of communication when we have SMS, blogs, microblogs, flickr and friendfeed to keep our friends and relatives up to date with our comings and goings. Now, when I was in High School, and I had recently moved back from Greece, I had started to write letters to two or three friends of mine. My address became known and soon more friends had
Read More....
View Comments

Keeping in touch

I had a random thought the other day spurred by an email I had received by a friend of mine with a minor complaint that I don't email my news to said person that often. This got me thinking. So my question is this In the age of social networks, twitter, RSS and blogs, who still uses email as the only method to keep in touch?Thinking of my online habits, I don't spent that much time in chat services
Read More....
View Comments

To be certified, or not to be certified...

I've been thinking about certification lately. You know, the kind of certification bestowed upon you by a professional organization like ICIA, ASTD or the PMI to name a few.Many of my classmates have been certified, or are in the process of getting their certification, and they all swear by it. Having been certified by ICIA, I kind of wonder the relative value of certification. Now in order to get
Read More....
View Comments

Wikipedia crazies?

I remember a while back listening to the Digital Campus podcast and there was a mention of how Wikipedia moderators have been cracking down on uncited articles.While searching for my name on cuil.com, I found a few copies on the MacAst article that I had contributed to. **flashback**Before MP3 playing software was given away with the Operating System (or as Freeware on the internet), you actually
Read More....
View Comments

On Blog-vacation

Going off the grid for a little while (vacation).Back to blogging sometime in mid-to-late October
Read More....
View Comments

Public Transportation Experiment!

OK, so the monthly public transportation experiment begins!The rising cost of fuel, tolls and parking is costing me $90-$100 per week to go into work. In contrast, public transportation would only cost me around $40 for unlimited travel. That is a sizeable chunk of change!In the past, I had used public transportation to come to school or work, but the overall cost at the time was more expensive than
Read More....
View Comments

Slow, slow progress…

Painting is going slower than I had anticipated.On the plus side, I am done (or almost done) with sanding most of the re hard-to-remove paint off most of the wall. Now the hard part starts: using a heat gun and a scraper to remove pain off the door, door molding and window molding. Hopefully the weather this weekend will be sunny and I can get (most) of this done. I am looking forward to the cleanup,
Read More....
View Comments

I hate chain mails…

Yes, I will be breaking the chain or rather the mesh!The volume of chain emails that I get has gone down as people have matured in their email use, but I still get four or five chain mails per week. I realize that most people who send these emails our are doing so because they care about the subject, but simply clicking forward, without cleaning up the list of 100+ other recipients is simply unwieldy!
Read More....
View Comments

Not a happy camper!

OK...I am not a happy camper!My car made weird sounds when I turned the steering wheel. I took it to my local place for an oil change (regular maintenance) and asked them to look into it. They told me that the steering column was leaking power steering fluid and it will need to be replaced by the dealer. I am not upset that its leaking, after all my car is 8 years old, so some major maintenance is
Read More....
View Comments

Painting is a no go - yet

Painting is still a no go.I had underestimated how long it would take to actually strip the paint off to a point where the surface is paintable.I would say that I am 75% done, but I think I am done for the day. Resuming the project next weekend.
Read More....
View Comments

The art of the Business Card

A few days back I was at an event where it was appropriate to give out a business card - it was a quick way to exchange information.This however was my first time handing out my business card and it felt a bit weird, well...maybe not weird, but unnatural, or not second nature.At moments I felt it may have been a bit forced, at other moments I felt a bit 'stop-and-go', trying to find the appropriate
Read More....
View Comments

Not done yet...

Well, I overestimated how long things would take.Not done, not by a long shot - taking a break now...
Read More....
View Comments

Painting!

OK, after years of saying “we’ll do this”, we’re finally painting the back porch.I wonder how tired I will be after the scraping, sanding, priming and painting…
Read More....
View Comments

The cost of going to work…

Well, today was sticker shock day! I knew it cost me a pretty penny just to show up to work, but the costs are going up! In 2007 it costs me under $50 per week to drive into work. Today I went to get gasoline ($3.70/gallon), it cost me $47 to fill up my Beetle.So I started pondering the updated costs.$18.00 in tolls per week$47.00 in gasoline per week$35.00 in Parking costs per weekGrand total: $99Now…
Read More....
View Comments

Expiring Miles…What’s that about?

I just got my May statement for my Lufthansa Miles & More account. I signed up with them because they were my preferred airline when traveling abroad. I also got a credit card (with an annual fee!!! – who still does that?!) to earn more miles.I checked my account on Miles and More and I see that my miles expire! Yes indeedy, they do expire! KLM-AirFrance’s miles don’t expire! Why
Read More....
View Comments

Got my cap n’ gown

…and its got a hood!Last year when I got my MBA I missed out on getting my cap and gown. I did not intend to go to the graduation, but I wanted it nonetheless since I paid for it. This year I do not intend to go to graduation either because I have to take a personal day from work in order to come to the place I work to walk in graduation – it’s a waste of a personal day! The good
Read More....
View Comments

Working hard on Finals!

OK people! All men to stations! Finals are upon us!Having already put the finishing touches on the projects for my two Instructional Design classes, I am now working on my Applied Linguistics final. Three essay questions, each a minimum of four pages in length (or is that max? hmmm), with references and citations, proper grammar, and spelling and of course logic! It will take me the whole weekend,
Read More....
View Comments

Happy May Day!

Just wishing a happy May Day to all!
Read More....
View Comments

From fridge to oven, in 3 days!

Man, the temperatures have increased rather rapidly! Summer is here! We’ve gone from chili to rather warm (t-shirt weather) in 3 days, or less!Not that I am complaining, I like the warm weather ;-)I only wish I was at Kourouta.
Read More....
View Comments

It's almost April ?!

March 22... my week off, my 'spring break' is almost over spent most of it reading, but I am hoping to go to the origami exhibit today.I did quite a lot of work this week, but it still amazes me that it is almost April.Wheredoesthe timego?
Read More....
View Comments

It's March already?

Time sure does fly...it's already March!When did that happen? At this rate the semester is almost over.Where does the time go?
Read More....
View Comments

Happy New Year!

Happy new year to all!Well 'Turbulant 2007' is gone and a brand-new, unknown 2008 is here upon us.I wish to all a happpy and prosperous new year.When I was a kid today was the second of three opportunities to carol (the other two are Christmas Day and the 'theofania' - whatever that is in English)Πάει ο παλιός ο χρόνοςΑς
Read More....
View Comments

Snoooooow!

We've had our first real snow storms up here for the Academic year...mayhem...simply...mayhem...Took me more than 3 hours to get home last Thursday, and today almost got towed because my town declared a snow emergency as I was sound asleep (at my normal time)Oh we.., at least some people are having fun...
Read More....
View Comments

Greece, in flames

Here is an image of Greece from space. Pictured are some some of the fires that are currently burning up the country.I can't really describe the anger, and sadness, that this situation makes me feel. Whole villages have been burned off the map, people are losing their lives, property, livelihoods and precious forrest land. 150 fires started in three days, and it's suspected that all this is due to
Read More....
View Comments

Literal pain in the butt

Last Friday I finally had my surgery to remove the pylonidal cyst that had been bugging me since February.The doctor had warned me that post-op would hurt...and it would be a quite literal pain in the butt.I went into surgery fearing the worst...anesthesia takes care of pain during surgery...but what about after?Well...it darned sure is quite a literal pain in the butt...and I've gotten tired of resting
Read More....
View Comments

Debating the purchase of an N800

With the unfortunate breakdown of my mac, despite the fact that I can still get online with it, and accomplish much (if not all) of the work that I need to accomplish with my computer, the last four years I've been completely wireless. I've been using WiFi to get online, thus the notion that I would go and seclude myself to another room every time that I want to check out something on IMDb (or something
Read More....
View Comments

Home Cleaning - でございます!

Yesterday I had a Keroro Gunso moment. I needed to feel like I needed to get something accomplished. After, quite literally, many months of feeling like I am spinning my wheels at that place, I started on my final approach to finish my ASP.NET project for my Object Oriented Systems Class. Working on Virtual PC though is very...very...very slow. So I put on a few podcasts on my speakers, gathered my
Read More....
View Comments

Looking for a job - for the first time!

Hello, I am 26 and I am looking for a job for the first time!Yes, I know, this isn't the first time I have looked for a job, and whatever job I get will not be my first job ever - however this time period marks a seminal moment in my development as a professional and as a person since it is the first time I have applied to more than two or three places, and I am trying to figure out 'what I want to
Read More....
View Comments

Going to China?!

The trip to China, a 10 day school sponsored trip (3 credits in international business) is now down in price thanks to the Confucius institute! :-)The original price was $2500 + transportation costs...now it's $1000 ($1200 max) + transport costs (which might be around $1000.Room, board, transport in China is all taken care of with this price... I had made up my mind not to take classes this summer,
Read More....
View Comments

My first job

10 years ago I got my first paying job.Oddly enough, it was as an IT consultant - I guess some things are meant to be :-)
Read More....
View Comments

When I grow up I want to be...

Quite honestly, thinking back, I never really had one of those 'When I grow up, I want to be...' kind of moments.We never really discussed it in school (in Greece), I guess that's because your test scores determined what school you would go into, and consequently what you would study as a major, thus what your would do when you grew up. For those in the group that did not like what they tested into,
Read More....
View Comments

Widgets, Dashboard, Sidebar...

I've been using 'widgets' for a while now. in QNX, I had the sidebar, which I disabled because I really hated the fact that it took up so much real-estate!When MacOS X 10.3 came out with dashboard, I really liked it and I started using widgets again - especially mail notifiers, adsense, analytics and machine stats. On windows, there was no equivalent (built-in) until Vista came out with the sidebar.
Read More....
View Comments

A day at the hospital

It's been a while since I had to go to a hospital - I hate being cut - at least the doctor and the nurses had great bedside manner.
Read More....
View Comments

Feel like a truck has run over me...

...oy... I hate feeling sick...darned cold!
Read More....
View Comments

Got my license renewed!

Of course the temporary license says "This does not serve purposes of identification"errr...so if I get stopped by a traffic cop, I can't give him this document to positively identify me when they ask me for my license and registration?
Read More....
View Comments

Happy New Year!

Happy New Year to all!Πάει ο παλιός ο χρόνος, ας γιορτάσουμε παιδιά και του χωρισμού ο πόνος ας
Read More....
View Comments

GreekPod might be happening!

Heard back from JapanesePod101.com (more specifically from Peter-san), and they have been looking for people to expand the learning methods from JapanesePod to other languages! Pretty cool! :-) As soon as I tie up loose ends with school and work I will get in contact with peter to see if this is something we can accomplish (yay!)
Read More....
View Comments

Getting old!

...just kidding! It's only my birthday :-)
Read More....
View Comments

No more waiting...

...must write this darned finance paper now!!!!We're down to the wire!
Read More....
View Comments

Turkey Preview Day!

The day before Turkey Day!I am not a big Turkey fan, but what the hey!Eat, Drink and be Merry!Took the day off work today (although I do have to work on Friday - which is fine, I am more productive when other people are not around)Working on Projects today - taking a small break from my T-Mobile project, but is starting to be written today, and I am also continuing with the writing of my IT strategy
Read More....
View Comments

Getting better...

Neck is getting better, although I still feel like someone's stabbed me with an ice pick... (at least I am walking less like Mr. Roboto today compared to yesterday and Sunday).Car is in the shop, good thing is that the part is under warranty, so it will be relatively cheap to fix. The bad thing is that I have to use public transportation today and tomorrow - this will be an experience! :-)
Read More....
View Comments

Pain in the neck...

...literally!For the last couple of days I feel like such an old man!My neck hurts, I cannot turn my head without experiencing pain.Generally when I get this I have slept in a weird way (like sleeping on my arm) but it goes away in a day.It's been two days already!!! :( ...maybe I am just impatient...
Read More....
View Comments

Go paperless!

Recently I've noticed many companies asking me to go paperless, stop my paper bill, and signup for automatic payments!While this is quite convenient, if it works properly! If you go paperless you get email notifications with a URL to go to a secure site to view your bill.If you've got an over-agressive spam filter those notifications go to the trash. Ah! This is where the automatic payments come in!
Read More....
View Comments

AK & Kristin now married!

Yep!No peep on this site (unless you read Greek), but here's the news: AK & Kristin are now married! :-)(Now I now if you are reading the blog lol)
Read More....
View Comments

Hard drive crash!

Ouch! My hard drive crashed and I lost all my data...needed to do some reconstituting of the website. I did have some backups, but I was not backed-up enough...I was working on a Classical Greek Grammar...that's gone...must start from scratch! (and I was 80% done! arghhh!)No more messing around! I got a 500GB hard drive to do more comprehensive backups :-)
Read More....
View Comments

Triple digit temps

wow! Triple digit temps today, something unusual for here. Our governor wants us to turn down our A/C units because of a electric grid overload. Hmmm... How about they turn down the A/C in the state buildings where everyday it is freezing no matter what the temp is outside?
Read More....
View Comments

I-90 connector tunnel closed indefinitely!

All rigghhhty then! Safety over convenience. I agree, but this MAJOR fuck up is adding an extra hour to my commute each way! Now they are examining more tunnels because they might suffer from the same problem - tunnels which I use! So I might die, be injured, or just inconvenienced and lose a couple of hours of my life each day in traffic. Maybe its time to invest in some audio books - at least educate
Read More....
View Comments

Second automotive repair not performed by my father

My back tire was in bad, bad condition, so I took the day off (or part of it anyway) to get my tire replaced. The culprit for the tire's bad condition is that the car is nor properly aligned! As a matter of fact my front wheel also was starting to show early indications of the back wheel's ailment. So I dropped my car off, bright and early, at the goodyear repair shop down the road, and was given a
Read More....
View Comments

Flood! Flood!

Strike one up for the crazy weather!Neighboring towns have flooded. I think my two also has some minor flooding.Boston was awful last Saturday - crappy roads with potholes and a lot of water.
Read More....
View Comments

Verrücktes Wetter!

Crazy local weather!It's been raining for the last 5 days - now we're under flood-watchHey Mr. Weather guy! Time for the sun to come out!
Read More....
View Comments

Taxes | Done

TurboTax was easy - taxes are done - waiting for my refund.Better to have Uncle Sam owe you, than you owing Uncle Sam ;-)Doing taxes on my own was less daunting than I thought :-)
Read More....
View Comments

Tax Time!

It's time to do my taxes...Like a typical procrastinator, I got the software (TurboTax) - installed it and waited.Then I tried to do my taxes, filled out my general information....got to the W2s...and I freaked - for no reason - just got intimidated.So tomorrow is the rematch! Taxes - I'm coming after you...with revenge! ;-)
Read More....
View Comments

Restart

Restarting Club-Admiraty - version 5.0... now with more "stuff" :-)
Read More....
View Comments
See Older Posts...